Eierskiftekurs i Telemark – AVLYST

Publisert: 12.02.2020

Start prosessen sammen på kurs!

Det er mange temaer som skal behandles i en eierskifteprosess i en familie. En god begynnelse er å starte med et kurs.

Tilbakemeldingene fra tidligere kurs viser at deltakerne opplever det som nyttig med en samlet framstilling av de problemstillinger som er aktuelle ved et eierskifte i familien.

De aller fleste har et ønske om åpenhet i familien i forbindelse med et generasjonsskifte. Å bli inkludert og få informasjon som gjør at alle forstår hva som skjer, kan bidra til å rydde vekk mange misforståelser. Et kurs om eierskifte gir denne muligheten. Deltakere som har tatt med seg flere i familien, spesielt partnere, men gjerne også søsken, opplever at de får et større utbytte av kurset.

Foredragsholder: Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen.

Påmeldingsskjema

Invitasjon og mer info om kurset