E-læringskurs for Inn på tunet-bønder – dagaktivitetstilbud til personer med demens

Publisert: 14.01.2022

Kurset skal gi Inn på tunet-bønder nødvendig grunnleggende kompetanse som de trenger for å
planlegge og starte opp et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Gjennom
det, skal kurset øke bondens forutsetninger for å få etablert et dagaktivitetstilbud for personer med
demens på egen gård.

Logg deg inn her og ta kurset (ca. 3 timer)

Spørsmål? Kontakt signe.tretteteig@aldringoghelse.no / tlf. 90108938