Digital Korn 2021-NIBIO og NLR

Publisert: 12.01.2021

Korn 2021 arrangeres av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Arrangementet blir denne gangen digitalt og vi legger opp til to kortere møter på datoene som allerede er annonsert, 9. og 10. februar.

Mer info og påmelding her