Bedre forvaltning av gås – nøkkelen ligger hos grunneier

Publisert: 01.02.2021

Bedre forvaltning av gåsa i Vestfold og Telemark—nøkkelen ligger hos grunneier

Torsdag 11. februar, 19.00-21.00 på Teams

Påmelding innen 10. februar via QuestBack her

 

Grågåsbestanden skal reduseres betydelig i hele Europa. Skal vi klare det også i Vestfold og
Telemark er det bedre organisering av gåsejakta som er nøkkelen.

Vestfold Bondelag og Norges Bondelags gåseprosjekt inviterer derfor grunneierlag, lokale bondelag og grunneiere som er engasjert i gås til et digitalt møte for å diskutere hvordan vi skal ta grunneierorganiseringen av gåsejakta et skritt videre i Vestfold og Telemark.  Tema som vil bli berørt i møtet:

  • Forvaltning av grågås og hvitkinngås—et internasjonalt samarbeid.
  • Hvorfor organisere og samarbeide om gåsejakt på tvers av eiendommer
  • Konfliktforbyggende tiltak
  • Det er 3 år siden sist vi inviterte til møte– hva har skjedd og hva kan vi
    hjelpe dere med for å komme et skritt videre?

Medvirkende i møtet:

Ove Martin Gundersen, prosjektleder i Norges Bondelags gåseprosjekt.
Dette er et prosjekt som jobber med å redusere konfliktene mellom gjess og landbruk blant annet gjennom å organisere og tilrettelegge for jakt på gjess. Han er også Bondelagets representant i arbeidet  med de europeiske gåseforvaltningsplanene.

Odd Jerpestad, fra Egge Grunneierlag i Trøndelag
Jerpestad har etter hvert vært med på de fleste opp– og nedturer man kan komme borti knyttet til arbeidet med grunneierorganisering av gåsejakt og deler av sine erfaringer

Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag
Kind vil være den som koordinerer dette arbeidet i Vestfold og Telemark, sammen med prosjektleder Gundersen. Er det spørsmål til møtet så kan han kontaktes på mobil 92419910 eller epost amund.kind@bondelaget.no.