Bærekraftig matproduksjon, Norges Bondelag

Publisert: 07.04.2021

Torsdag 8. april inviterer Norges Bondelag til lansering av Bondelagets bærekraftstrategi for norsk matproduksjon fram mot 2030.

Kommunal-og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), som leder regjeringens bærekraftsarbeid, vil delta og gi status om regjeringens arbeid.

Om FNs bærekraftsmål skal nås innen 2030 må alle land og alle næringer bidra med det de har mulighet for innen sin produksjon. Norsk landbruk har derfor et ansvar innen sin sektor til å levere på bærekraft – både innen økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Hva skal til for å lykkes, har vi virkemidlene som trengs, og hvordan tenker bøndene selv om hva som er viktig for et bærekraftig landbruk? Bli med torsdag 8. april.

Les mer og gå til påloggingslenke her