Autorisasjonskurs gnagermidler – Teams, NLR Østafjells

Publisert: 02.11.2022

AUTORISASJONSKURS GNAGERMIDLER

Forutsetningene for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• Det er også krav om at kursdeltaker eier, eller leier landbrukseiendom.

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Faglig sett er det samme innhold i kurset som autoriserte skadedyrfirma må ha når det gjelder gnagerdelen. Kurset har fokus på integrert skadedyrbekjemping. Det betyr at gnagerproblematikk må forebygges og forsøkt løst med feller og andre tiltak først. Gift er siste utvei. For å kunne drive integrert skadedyrbekjemping trenger vi å kunne noe om biologien til skadegjørerne. Under kurset lærer du om adferden til gnagere og om hvordan en skal drive forebygging.

Statsforvalteren og/eller landbrukskontora administrerer ordninga sammen med Mattilsynet, og er ansvarlig for retting av eksamen og utsteding av sertifikat. Sertifikatet varer i ti år og må fornyes med nytt kurs.

Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Påmeldingsfrist en uke før kurset, 23 November

Tillat antall deltaker ved nettkurs er 25 personer.

Vi gjør oppmerksom på at vi har bindende påmelding og at det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring.

Kurset holdes på Teams, lenke til kurset vil bli sendt ut kort tid før kursstart. Ingrid Terum, NLR Østafjells avd Buskerud er kursholder, Statsforvalteren i Oslo og Viken står for eksamen. Deltakere fra Vestfold og Telemark er velkomne.

Personer med lese- og skrivevansker kan søke om utvidet tid på eksamen, ved å legge fram Dysleksikort eller dokumentasjon fra PPT.

 

Lenke til påmelding her:

https://online3.superoffice.com/Cust26758/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-lfjbmljk