Autorisasjonskurs gnagermidler – Seljord , NLR Østafjells

Publisert: 01.10.2021
Autorisasjonskurs for gnagermidler går over to kvelder, Mandag 18.10 og Mandag 25.10. kl. 18-22 begge kvelder. Avsluttende eksamen siste kvelden.
Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.
Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:
• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
• Det er også krav om at kursdeltaker må eie, eller leie landbrukseiendom.
• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.
,
Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.
Kurset inneholder temaer som;
• Forebygging
• Integrert skadedyrkontroll
• Mekanisk bekjempelse
• Rodenticider og åtestasjoner
• Gnagermidler
• Skadedyrforskriften
• Gnagerbiologi
• Dokumentasjon
Lenke til påmelding :
Autorisasjonskurs gnagermidler Seljord (provisoevent.no)