Autorisasjonskurs gnagermidler- over to kvelder

Publisert: 14.10.2020

Gnagermidler kurs over to kvelder i Seljord – NLR Østafjells

10. November kl 17-21 og 17. November kl 17-19 med avsluttende eksamen 17. November kl. 18-19.

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• eier eller leier en landbrukseiendom

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

 

Kurset inneholder temaer som;

• Forebygging

• Integrert skadedyrkontroll

• Mekanisk bekjempelse

• Rodenticider og åtestasjoner

• Gnagermidler

• Skadedyrforskriften

• Gnagerbiologi

• Dokumentasjon

 

Link til påmelding

https://events.provisoevent.no/nlr/events/autorisasjonskurs-gnagermidler-over-to-kvelder-10-og-17-november-seljord/register