Autorisasjonskurs gnagermidler- heldag- Skien NLR Østafjells

Publisert: 14.10.2020

Autorisasjonskurs ganger midler – heldag- Skien, Århus gård. NLR Østafjells

24. November kl 9-15, med eksamen kl 14-15.

 

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• eier eller leier en landbrukseiendom

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

 

Kurset inneholder temaer som;

• Forebygging

• Integrert skadedyrkontroll

• Mekanisk bekjempelse

• Rodenticider og åtestasjoner

• Gnagermidler

• Skadedyrforskriften

• Gnagerbiologi

• Dokumentasjon

 

Link til påmelding:

https://events.provisoevent.no/nlr/events/autorisasjonskurs-gnagermidler-dagskurs-skien/register