Autorisasjonskurs gnagermidler

Publisert: 06.01.2023

Eier og/eller leier man en landbrukseiendom kan man få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her.Gjennomføring av autorisasjonskurs gnagermidler:

    • Undervisning tirsdag 28. februar kl. 16.00
    • Eksamen onsdag 1. mars kl. 16.00
    • Bindende påmelding- påmelding/avmeldingsfrist en uke før kursstart

Forutsetningene for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• Det er også krav om at kursdeltaker eier, eller leier landbrukseiendom.

Les mer om kurset og meld deg på