Autorisasjonskurs for gnagermidler, over to kvelder Skien. NLR Østafjells

Publisert: 30.09.2021

Kurset går over to torsdagskvelder, 28.10 og 4.11, kl. 18- 22 begge kvelder, med avsluttende eksamen siste kveld.

 

Forutsetningen for å få autorisasjons bevis, gnagermidler er at man:

• Eier eller leier landbrukseiendom.

• Har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

Kurset inneholder temaer som;

• Forebygging

• Integrert skadedyrkontroll

• Mekanisk bekjempelse

• Rodenticider og åtestasjoner

• Gnagermidler

• Skadedyrforskriften

• Gnagerbiologi

• Dokumentasjon

Lenke til påmelding :

Autorisasjonskurs gnagermidler Skien (provisoevent.no)