Autorisasjonskurs for gnagermidler, over to kvelder. NLR Østafjells

Publisert: 11.02.2021

Autorisasjonskurs for gnagermidler

Onsdag 3. mars kl 17-21 og Onsdag 10. mars kl 17-20 (med eksamen på siste kurskveld)

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• Det er også krav om at kursdeltaker må eie, eller leie landbrukseiendom.

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

 

Kurset inneholder temaer som;

• Forebygging

• Integrert skadedyrkontroll

• Mekanisk bekjempelse

• Rodenticider og åtestasjoner

• Gnagermidler

• Skadedyrforskriften

• Gnagerbiologi

• Dokumentasjon

Kurshefte som vi sender ut til kursdeltakere før kursstart.

For de som har meldt seg på digitalt kurs:

Etter påmelding og i god tid før kursstart får du tilsendt en link på e-post som gjør at du kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd. Du logger på fra egen pc eller nettbrett.

 

Ønsker du å delta bruk denne linken for påmelding:

 

Autorisasjonskurs gnagermidler over to kvelder Telemark (provisoevent.no)

 

Velkommen til kurs.