Årsmøte i Vestfold og Omegn Kontraktdyrkerlag

Publisert: 05.01.2020

Du innviteres til Årsmøte i Vestfold og Omegn Kontraktdyrkerlag.

Aktuelle saker fra Torbjørn i Findus.

Enkel Gryterett

Vanlige Årsmøtesaker.