Årsmøte Pilar Regnskap SA

Publisert: 07.03.2024

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, og 2 medlemmer til å skrive under protokollen
  3. Årsregnskap og revisors beretning
  4. Valg av styre, valgkomite og revisor, samt fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte
  5. Sammenslåing med Andebu Regnskapskontor SA 1.1.25
  • Gjennomgang av intensjonsavtale
  • Informasjon om fremdrift

Årsmøtet starter kl. 19:00. Middag serveres fra kl. 18:00.

På grunn av servering, ber vi om påmelding til post@pilarregnskap.no senest 15. mars.

Vel møtt!

Anders Kristian Kjær Jr.