Årsmøte i Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag

Publisert: 09.12.2020

Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag gjennomfører sine årsmøter digitalt 20. mars 2021.

Laga skal blant annet vedta sammenslåing til Vestfold og Telemark Bondelag.