Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Viken

Publisert: 20.01.2023

Årsmøtet i NLR Viken av holdes ved Torp Hotel, Foksrødveien 21., 3241 Sandefjord, onsdag 22. mars kl. 18.00. Det serveres middag kl. 18.00, mens selve årsmøtet starter kl. 19.00.

Innkalling og årsmøtedokumenter sendes ut senest 14 dager før møtet.

Det er en vesentlig sak som medlemmene skal stemme over i møtet, og det er om alle regioner og sentralleddet i NLR  skal slås sammen til en juridisk enhet, i tråd med det som er vedtatt i Stortinget og nedfelt i St. Prop. 120 S.