Årsmøte i Lunde og Flåbygd Bondelag

Publisert: 01.11.2023

Vel møtt til årsmøte i Lunde og Flåbygd Bondelag. Møtet holdes på Kompetansehuset torsdag 9. november kl 19.00.

Etter de ordinære sakene vil leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland, orienterte om aktuelle saker fra Bondelaget.