Årsmøter i bondelaga i Brunlanes, Kjose, Bø og Saude/Nes

Publisert: 06.10.2022

Brunlanes Bondelag innkaller til årsmøte 18. oktober på Brunvall Gård.

Kjose Bondelag innkaller til årsmøte 18. oktober på Eikvang.

Bø Bondelag og Saude og Nes Bondelag innkaller til årsmøte 18. oktober på Årnes Kafeteria.

Velkommen!