Årsmøte FK kontraktdyrkere såkorn (FKAK)

Publisert: 20.01.2020

Årsmøtesaker

Orientering fra FKA

Såkorndyrking  –  fangvekster og hønsehirse –   v/John Ingar Øverland, NLR Viken