Arbeidsgiverkurs – digitalt

Publisert: 09.12.2020

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Kursene gjennomføres som webinarer, og i tidsrommet desember til februar vil totalt 2000 bønder ta kurset før sesongen 2021 starter.

Kurset vil ta for seg gjeldende regelverk, plikter og rettigheter, for å gi nytte og trygghet som gjør den enkelte produsent bedre rustet i møte med arbeidsrettslige problemstillinger.

Kursdatoer er:
15. desember
7. januar
12. januar
19. januar
26. januar
4. februar
11. februar

Mer info og påmelding her