Åpent møte om jordvern, Holmestrand

Publisert: 18.10.2022

Møt andre jordvenner på Holmestrand bibliotek
torsdag 20. oktober kl. 18.00-20.00.

Vi lever i en urolig tid, og matvaresituasjonen globalt er mer urovekkende enn på mange år. Derfor er jordvern alvor, og ikke lenger noe som bare er ord i festtaler.

På vårt åpne møte vil Jordvern Vestfold, ved nestleder Arne Nøkland, fortelle om det viktige arbeidet de legger ned for å ta vare på matjorda vår.

Hovedtemaer for kvelden er:

  • FNs bærekraftsmål nr. 2 er å utrydde sult. Hva betyr det for oss i Vestfold?
  • Er naturvern og jordvern to sider av samme sak?

Det blir enkel servering.

holmestrand@naturvernforbundet.no
mobil 9920 3803
Følg oss på Facebook: Naturvernforbundet i Holmestrand