Åpent møte for kornprodusenter

Publisert: 12.01.2024

Kornprosjektet i Telemark er etablert for å styrke korndyrkingen i fylket, både når det gjelder kornareal og avlinger.

Kornprosjektet har gleden av å invitere kornprodusenter i Telemark til åpent møte på Bø Hotell onsdag den 24.01. kl. 19:00. Det vil være enkel servering fra kl. 18:30. Møtet har ei ramme til ca. kl. 21:30.

Vi byr på følgende program for møtet:

  • Velkommen til møtet ved representant for arbeidsgruppa til kornprosjektet, Jon Midtbø.
  • Innledning ved styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud
    Jødahl Skuterud har vært medlem i den regjeringsoppnevnte Totalberedskapskommisjonen som la fram sin utredning i juni i fjor. Hun vil innlede om matberedskap, og kornets rolle for matberedskapen. Hun vil også fokusere på Felleskjøpet Agri’s strategi og verdiskapingen i verdikjeden for korn.
  • Kort pause med påfyll av kaffe.
  • Innledning ved seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Everdien van Weeghel
    Everdien van Weeghel vil innlede om mulige nye regionale miljøkrav i landbruket. En eventuell innføring vil kunne få innvirkning på driftsopplegget på den enkelte gård. Hun har inngående kunnskaper om temaet, og vil dele de med oss i møtet.

Til begge innledninger vil det bli god anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer.

Vel møtt!