Drukner jordvernet i FNs gode bærekraftmål?

Publisert: 21.12.2020

Jordvern Vestfold og Vestfold og Telemark Fylkeskommune, ønsker velkommen til digitalt jordvernmøte.

Onsdag 20. januar kl 18.00-21.30 via Teams

Meld deg på her så sender vi deg påloggingsinfo (frist for påmelding er tirsdag 19.januar kl 12)
Vi setter denne gangen fokus på:

Fylker og kommuner planlegger nå ut i fra FNs bærekraftmål. Er jordvernet i ferd med å drukne i andre gode bærekraftmål?

Spesielt velkommen til politikere, arealforvaltere og matjordvenner!

Program:

 • Klarer vi å «oversette» FNs bærekraftsmål til norsk virkelighet og regionale- og kommunale planer? Og hvordan prioriteres jordvernet?
  Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning presenterer funn fra deres ferske rapport.
 • Hva sier staten om bærekraftsmål og jordvern?
  Helge Nymoen, landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
 • Hvilke bærekraftmål prioriterer Vestfold og Telemark fylkeskommune, en av landets viktigste regioner for matproduksjon?
  Ådne Naper, leder i Hovedutvalg for klima, areal og plan, VTFK
 • Hvordan ivaretar Tønsberg bærekraft og jordvern i sin kommuneplan
  Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg
 • Nobels fredspris 2020 gikk til Verdens matvareprogram. Hva sier det om bærekraft og vern av matjord?
  Anne Enger, medl. Nobelkomiteen

Det blir spørsmål og paneldebatt etter innledningene.

Velkommen!