Åpen Gård i Kragerø

Publisert: 10.06.2022

Sannidal og Skåtøy Bondelag inviterer til Åpen Gård 28. august på Kjølebrøndsveien 134 i Kragerø

Det blir blant annet mulighet for

  • Natursti
  • Se kalver, kuer, høner og bier
  • Hoppe i høyet
  • Ridning
  • Kiosk
  • Skaukaffi
  • Maskinutstilling
  • Skyting
  • Spikking

Velkommen!