Åpen bygdedag og gårdsbesøk

Publisert: 06.10.2023
I forbindelse med høstarrangementet til Norges BygdeungdomslagNome videregående avdeling Søve, Ulefoss, holdes det to åpne arrangement lørdag 14. oktober:
 
Gårdsbesøk og sidersmaking, avreise kl 10:00
Bønder i nærområdet, samt Telefrukt As, ønsker velkommen til gards. På Lien Gård blir det sidersmaking!
 
Åpen bygdedag, kl 11.00 -15.00
Ta turen til Ulefoss og Søve vgs og bli bedre kjent med Bygdeungdomslaget, skolen og andre organisasjoner i landbruket. Bondelaget er der så klart!