Vestfoldingene klare for Bondetinget


07.06.16. Denne uka samles over 300 utsendinger, gjester og ansatte til det årlige Bondetinget som i år er på Lillehammer.  Vestfold har, i tillegg til fylkesleder Thorleif Müller, 6 utsendinger; Harald Lie, Hans Edvard Holtung, Jan-Einar Apeness, Hans Martin Gran, Dag Fredrik Eftedal og Anne-Helene Sommerstad.  I tillegg møter org.sjef Elin Røed.  Andre vestfoldinger som vil være på plass på Lillehammer
er; Hans Edvard Torp (leder i Norges Bondelags kornutvalg), Elisabeth Irgens Hokstad (leder i valgkomitèen) og Inger-Martha Skjelland (utsending for Norges Bygdeungdomslag). Årsmøtet skal i tillegg til faste saker, blant annet vedta nytt Næringspolitisk program. Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag