Vestfoldeksempel på politikkseminar i Oslo


29.08.15 AgriAnalyse arrangerte onsdag 26.august politikkseminaret  “Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma” på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var et ledd i markeringen av FNs internasjonale jordår 2015 og både Jordvern Vestfold og Jordvern Oslo og Akershus innledet. Rolf Berg fra Knutepunkt Horten Vest fortalte om prosessen rundt trasevalg for jernbanen Nykirke-Barkåker.

Les mer hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag