Vestfold Nei til EU – årsmøte og åpent møte


Sted:  Grønt fagsenter, Gjennestadtunet 85, Stokke.

Leder i Nei til EU, Heming Olaussen innleder på det åpne møtet fra kl. 19.00 om dobbeltjubileet i 2014:

Etter det åpne møtet arrangeres årsmøtet som vil ta opp tradisjonelle årsmøtesaker, dvs. styrets årsmelding og regnskap for 2013 og arbeidsplan og budsjett for 2014. I tillegg skal det velges nytt styre og andre tillitsvalgte i fylkeslaget.


Det er 200 år siden Norge ble en selvstendig nasjon og vi fikk vår Grunnlov i 1814 og det er 20 år siden det norske folk for annen gang sa nei til EU i 1994. Nei til EUs historiebok vil bli utgitt høsten 2014 og Heming Olaussen vil snakke om boka og hvordan den skal promoteres.

 Et grafiske trykk av Solveig Lohne fra 1994 vil bli loddet ut og det blir enkel servering.

Les mer hos Nei til EU

 Velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag