Vestfold Frøavlerlags årsmøteÅrsmøtet i Vestfold Frøavlerlag holdes på Stange Gjestegård, Ramnes.

Det serveres kaffe fra kl 18.00


Innbydelse til årsmøtet og årsmøtepapirer med saksliste sendes ut til medlemmene i Vestfold Frøavlerlag minst fjorten dager før årsmøtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag