Trøkk fra grasrota i Vestfold


09.02.17. Mandag kveld fikk stortingsrepresentantene og førstekandidatene til høstens valg Dag Terje Andersen (AP), Anders Tyvand (KrF) og Kårstein Eidem Løvaas (H)  klar beskjed fra grasrota i sitt hjemfylke; Regjeringens forslag til ny jordbruksmelding og ensidige fokus på kostnadseffektiv matproduksjon gir oss ikke den trygge maten og det landet vi ønsker oss!


Thorleif kunne ønske velkommen til stappfull sal

Fylkesleder Thorleif Müller i Vestfold Bondelag kunne gledelig konstatere at det måtte settes ut mange ekstra stoler da Vestfold Bondelag arrangerte debattmøte om regjeringens forslag til ny jordbruksmelding på Gjennestad mandag kveld. Müller kunne ønske nærmere 170 engasjerte bønder og landbruksinteresserte Vestfoldinger velkommen!

 

Bartnes forklarer salen konsekvensene av regjeringens forslag til ny jordbruksmelding

-Vi i Norges Bondelag må selvfølgelig si klart i fra når regjeringen nå har lagt fram en jordbruksmelding som forsøker å fjerne seg fra Stortingets mål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. De fremmøtte fikk høre en svært engasjert og tydelig Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da han innledet om innholdet i regjeringens fremlagte forslag til ny jordbruksmelding. -Norske
bønder jobber hver dag for å bli mer effektive. Vi viser gang på gang at vi er svært omstillingsdyktige og innovative, men nå sier vi et rungende nei til regjeringens ensidige fokus på “kostnadseffektiv matproduksjon”. Regjeringen forsøker å dra norsk landbruk i retning av det danske landbruket, et landbruk som mange steder holdes “kunstig i live” fordi bankene ikke har råd til å slå bøndene konkurs. Regjeringen foreslår
å fjerne velfungerende markedsordninger, noe som øker risikoen for bøndene og gir mer makt til kjedene og som vil gi mer sentralisering av produksjonen. Det er klart vi må si tydelig i fra!

 

Kårstein Eidem Løvaas H

Vestfold Bondelag var fornøyde med at 3 av Vestfolds stortingsrepresentanter og som også er toppkandidater til høstens valg stilte til debatt. De representerte i tillegg regjeringspartiene (H), støttepartiene (KrF) og det største opposisjonspartiet (AP). 

 

Høyres 1. kandidat Kårstein Eidem Løvaas (bildet over) berømmet timingen på møtet. I tillegg til ny jordbruksmelding behandler nemlig de ulike partiene nå også partiprogrammet de skal gå til valg på i høst. Løvaas understreket at Høyre har stor tro på bonden og at bønder både er omstillingsdyktige og innovative. Han syntes derfor at Bondelaget er i overkant motvillige til å se på endringsforslagene
til regjeringen. Høyre mener at vi lurer oss selv hvis vi lener oss på importvernet, og de tror norske forbrukere er villige til å betale for trygg og god norskprodusert mat. Han var derimot svært interessert i å få tilbakemeldinger fra salen og stod for at både Høyre og Fremskrittspartiet står bak den foreslåtte jordbruksmeldinga.

 

Anders Tyvand KRF

Anders Tyvand og KrF spiller en nøkkelrolle sammen med Venstre når regjeringen nå forsøker å få gjennomslag for sin nye jordbruksmelding. Tyvand registrerte og var glad for det store engasjementet. Han var tydelig på at KrF ønsker landbruk over hele landet og at vi har et ansvar for å produsere så mye mat som mulig i Norge. KrF vil derfor ikke støtte sentraliseringsforslagene som ligger inne; de ønsker å beholde dagens kvoteregioner,
de støtter ikke foreslåtte markedsreguleringsavviklinger eller at markedsregulering flyttes til direktoratet. KrF ønsker fortsatt et inntektsmål for bonden og vil si klart nei til å avvikle avløsertilskudd til ferie og fritid og tidligpensjonsordningen for bønder. KrF så også at importvernet er svært viktig. Tyvand fikk naturlig nok stor støtte og applaus i salen for så tydelig støtte til den norske bonden!   

 

Dag Terje Andersen AP

Det var heller ikke overraskende at Arbeiderpartiet og Dag Terje Andersen er langt mer enige med Norges Bondelag enn regjeringspartiene. -Vi ønsker levende bygder i Norge. Arbeiderpartiet står bak Stortingets vedtatte mål om trygg og sikker mat og landbruk over hele landet. Og tollvernet er ikke bare viktig for bøndene. Det sikrer også en mengde arbeidsplasser og verdiskaping i norsk matindustri. Arbeiderpartiet ønsker at forutsigbare
og trygge rammer for den norske bonden. Dagens avløserordning sørger for at vi har kompetente vikarer å sette inn når bøndene trenger ferie eller blir syke. Det gir matvaresikkerhet og AP ønsker å beholde denne ordningen. 

 

Dere tar feil Kårstein Klar melding fra Camilla Røed ung bonde i Holmestrand

Etter en liten pause med servering av Gjennestads hjemmebakte kaker slapp salen til. Og innlederne fikk klare meldinger å ta med seg tilbake til sine partier. -Du skal vite det, Kårstein, at Høyre og FrP tar veldig feil hvis dere tror det er en slik melding vi unge bønder ønsker oss! var den klare beskjeden fra Camilla Røed, som nylig har tatt over et melkebruk i Holmestrand.

 

Inger Martha Skjelland fra VBU

Også Vestfold Bygdeungdomslag, ved leder Inger-Martha Skjelland ga ga klar beskjed til Løvaas om at denne meldingen ikke vil føre til økt rekruttering til landbruket.

 

Hans Edvard Torp er leder i Norges Bondelags kornutvalg og bonde fra Våle

Tidligere fylkesleder, Hans Edvard Torp er kornbonde i Våle og leder av Norges Bondelags kornutvalg. Han pekte på konsekvensene forslagene i denne meldinga vil få for kornproduksjonen i både Vestfold og i hele landet. 

 

Friske replikker i debatten

Stemningen var god under hele debatten selv om forskjellene mellom partienes politikk er stor. Og engasjementet i salen var så stort og spørsmålene så mange at møteleder Thorleif Müller til slutt bare måtte beklage at ikke alle som hadde tegnet seg for innlegg kunne slippe til. Innlederne rakk heller ikke å svare på alle spørsmål, men understreket at det viktigste med dette møtet antakeligvis var at de fikk signaler som
de lovte å ta med seg inn til sine partier. Det ble også oppfordret til å sende innspill inn til Vestfold Bondelag (vestfold@bondelaget.no) og så vil Bondelaget sørge for å videreformidle det til både Eidem Løvaas, Andersen og Tyvand. 

 

Debattmøtet viste i hvert fall med all tydelighet at regjeringens foreslåtte endringer for norsk landbruk skaper engasjement i Vestfold!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag