Tid for årsmøter i de lokale bondelaga i Vestfold og Telemark.


Publisert: 26.10.2022

I løpet av oktober og tidlig november avholdes det årsmøter i de lokale bondelagene i Vestfold og Telemark. Pr. 25. oktober er det avholdt årsmøter i 22 av 36 lokallag.

Lokallagas årsmøter er trivelige faglige og sosiale møteplasser, hvor det i tillegg til behandling av obligatoriske årsmøtesaker, og gis plass til innlegg fra tillitsvalgte i fylkesbondelaget om aktuelle bondelagssaker. Gjennomgående er det stort engasjement hos de som møter på årsmøtet, – og det er bra! Flere lokallag har og egne årsmøteforedrag holdt av eksterne foredragsholdere, noe som settes stor pris på. Selvsagt settes det og av tid i årsmøtene til den gode praten, ofte over et godt måltid.

Så langt viser valgene ved de avholdte årsmøtene at det er ganske stor kontinuitet i styrene, men med noen utskiftninger av ledere og styremedlemmer.

Nedenfor følger bilder fra noen av de årsmøtene som er holdt. Omtale av de 14 årsmøtene som skal holdes framover vil følge seinere.

 

Det nye styret i Fyresdal Bondelag; fra venstre Kjell S. Thoresen, Jan E. Johannessen, Ole K. Bergve, Hans Chr. J. Songedalstveiten (leder) og Thomas Rekvik. Janne Lunden Teksle var ikke tilstede.
Det nye styret i Fyresdal Bondelag; fra venstre Kjell S. Thoresen, Jan E. Johannessen, Ole K. Bergve, Hans Chr. J. Songedalstveiten (leder) og Thomas Rekvik. Janne Lunden Teksle var ikke tilstede.
Fra årsmøte i Seljord Bondelag som ble holdt Nutheim Gjestgiveri i Flatdal.
Fra årsmøte i Seljord Bondelag som ble holdt Nutheim Gjestgiveri i Flatdal.
Det nyvalgte styret i Sem Bondelag: fra venstre Henning Solheim, Siri Kvam-Andersen, Marius Enhold og Kristian Hotvedt (leder). Ellen Beate Wold var ikke til stede, men fortsetter i styret.
Det nyvalgte styret i Sem Bondelag: fra venstre Henning Solheim, Siri Kvam-Andersen, Marius Enhold og Kristian Hotvedt (leder). Ellen Beate Wold var ikke til stede, men fortsetter i styret.
På årsmøtet i Gjerpen og Solum Bondelag møtte det 20 medlemmer. Jon Magnus Hauen ble gjenvalgt som leder av laget.
På årsmøtet i Gjerpen og Solum Bondelag møtte det 20 medlemmer. Jon Magnus Hauen ble gjenvalgt som leder av laget.
På årsmøtet til Vinje og Tokke Bondelag ble Bernt Ove Kringlegarden (til høyre) valgt til ny leder i laget. Til venstre nytt medlem i valgnemnda, Hans Martin Huse og i midten styremedlem Tarjei Minde Haugo.
På årsmøtet til Vinje og Tokke Bondelag ble Bernt Ove Kringlegarden (til høyre) valgt til ny leder i laget. Til venstre nytt medlem i valgnemnda, Hans Martin Huse og i midten styremedlem Tarjei Minde Haugo.
Vegard Søli Meen ble gjenvalgt som leder på årsmøtet til Siljan Bondelag (til venstre ved enden av bordet mot vinduet).
Vegard Søli Meen ble gjenvalgt som leder på årsmøtet til Siljan Bondelag (til venstre ved enden av bordet mot vinduet).
På årsmøtet til Drangedal og Tørdal Bondelag ble Simen Rønning gjenvalgt som leder av lokallaget.
På årsmøtet til Drangedal og Tørdal Bondelag ble Simen Rønning gjenvalgt som leder av lokallaget.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag