Suksess på Søve!


Publisert: 23.05.2022

Etter to års “pause” på grunn av korona og strengt smittevern, var det i år klart for den tradisjonelle Minidyrsku’n på Nome videregående skole avd. Søve. Og en tradisjon er det god grunn til å kalle det, når Minidyrsku’n i år ble arrangert for 18. gang. Uten korona og begrensninger for samling av mennesker, kunne arrangementet i år feiret 20 års “jubileum”! Det var knyttet stor spenning til om arrangementet fortsatt ville ha stor publikumsappell. Med i overkant av 3000 besøkende kan det trygt slås fast at det har Minidyrsku’n på Søve!

Som navnet mer enn antyder, er mye av det en finner på Dyrsku’n i Seljord i september også å finne på Minidyrsku’n, – selvsagt i nedskalert form. Arrangementet på Søve i mai kan betraktes som en oppvarming til det som skjer i Seljord den andre helga i september.

 

 

 

 

Liv og røre på de ulike standene på Minidyrsku'n
Liv og røre på de ulike standene på Minidyrsku’n

Det var i alt 40 eksterne utstillere på plass på Søve denne lørdagen, i tillegg til skolens egne stands og aktiviteter. På Minidyrsku’n finnes det et bredt tilbud, – noe for enhver smak og for ulike aldre. Stands med mange forskjellige produkter, – for små og store, lag og organisasjoner med sine tilbud og sitt mannskap, og ikke minst mange aktiviteter egnet for barn og unge. Å kunne få en liten kjøretur med lassbærer for tømmer, gjør mang en liten pode blank i øynene! Kontakt med husdyr, slik en finner de i det norske landbruket, er og en sikker vinner!

Det er heller ikke nødvendig å kjenne på sulten på Minidyrsku’n, – skolens kantine varter opp med mye og veldig god mat. Her finnes det alt, – fra ei rask pølse til folk i farta, til den som velger å sette seg ned for å la ganen få kjenne smaken av for eksempel ei fantastisk bløtekake! Det er ikke bare melkesjokolade som “bevarer sindets munterhed”!

 

 

Godt vær er med på å skape god stemning på Minidyrsku'n.
Godt vær er med på å skape god stemning på Minidyrsku’n.

Minidyrsku’n har alltid en offisiell åpning, og som oftest foretas åpningen av en spesiell invitert gjest. Slikt er med på å skape en litt høytidelig ramme rundt arrangementet. Årets arrangement var intet unntak. I år var det ingen ringere enn Olje- og energiminister Terje Aasland som stod for den offisielle åpningen. I åpningstalen la en offensiv Aasland vekt på betydningen av norsk matproduksjon. Han trakk blant annet fram krigen i Ukraina og følgene krigen kan få for den globale matvaresituasjon. Han pekte og på behovet for å ha en landbruksutdanning som kan utdanne de som skal stå for matproduksjonen framover. Et klart budskap fra statsråden!

 

 

 

Litt alvor og på Minidyrsku'n - paneldebatt med tema produksjon og utnyttelse av biogass i landbruket.
Litt alvor og på Minidyrsku’n – paneldebatt med tema produksjon og utnyttelse av biogass i landbruket.

På Søve er det etablert et biogassanlegg basert på utnytting av husdyrgjødsel, som nettopp er ferdigstilt og som skal kjøres i gang. Dette er et biogassanlegg for bruk på gårdsnivå. Etableringen av biogassanlegget er et resultat av en lengre prosess som blant annet har involvert Universitetet i Sør Øst Norge og firmaet Telemark Technologies AS. Biogassanlegget skal utnytte husdyrgjødsla fra skolens gårdsbruk, og produsere energi for bruk på skolen. Etter at gjødsla er prosessert i biogassreaktoren vil den bli brukt på vanlig måte på skolens jordbruksareal.

Etableringen av biogassanlegget på skolen var noe av bakteppet for den paneldebatten som ble arrangert under Minidyrsku’n, hvor temaet var produksjon og utnyttelse av biogass på gårdsnivå. Det var et bredt sammensatt panel med representanter fra Universitet i Sør Øst Norge, Innovasjon Norge, Norges Bondelag, Lunde og Flåbygd Bondelag, Telemark Technologies AS og ikke minst statsråd Aasland. Debatten, eller kanskje mer presist, samtalen i panelet, ble ledet av Hans Kristian Lahus. Det er et stort energipotensiale i gjødsla fra norske husdyr, og det utvikles nå teknologi for bruk på gårdsnivå for produksjon og utnyttelse av biogass. Fortsatt er det behov for “tuning” av teknologien, og det vil være nødvendig med økonomiske stimulanser for å øke etableringen av slike gårdsanlegg. Skal vi tolke stemningen i panelet, så er det en vilje til å finne løsninger for å utnytte denne energiressursen i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag. Slik utnytting er en del av det grønne skiftet, og samfunnet har antagelig ikke råd til å la være å gjøre det!

Nome videregående skole avd. Søve kan glede seg over nok en flott gjennomført Minidyrskue. Vi gratulerer skolen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag