Strengere regler for bruk av plantevernmidler


27.05.14. Forskriften, som trer i kraft 1. juni, berører alle brukere og forhandlere av plantevernmidler. En av de store endringene gartnere og andre må forholde seg til er forskriftens sterke fokus på integrert plantevern. Før en bruker plantevernmidler for å bekjempe ugras, sopp og skadedyr skal en vise at andre metoder er vurdert. Les mer hos Norsk
Gartnerforbund
og hos Mattilsynet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag