Så du Brennpunkt i går?


17.02.16 NRK-programmet viste hvor forskjellig det er å drive matproduksjon i ulike deler av landet. Det viste også at produksjonen av kjøtt øker på østlandet og går ned i vest og nord. Norges Bondelag mener at grunnlaget for denne utviklingen er skapt gjennom politiske beslutninger, med dagens regjering som en pådriver for en matproduksjon med fokus på store volum og til lav pris. De viser fem eksempler på hvordan
de har satt denne politikken ut i livet. 

Les “Dette har regjerningen gjort for å sentralisere landbruket”ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag