Trafikkvett med traktor


Publisert: 11.05.2017

Traktor på vei
 
Det er laget en egen brosjyre Vi trafikkvett på traktoren som det kan være lurt å titte på med jevne mellomrom. Her er noen tips:
 
1. Ved kjøring på vei – kjør til siden,
    og prøv å være minst mulig til hinder for annen trafikk.
2. Ikke kjør med farlig frontmontert redskap i brysthøyde.
3. Rundballer, potetkasser o.l. skal lastes og sikres forsvarlig
4. Tilleggsutstyr og redskap som er bredere enn traktoren må våre forskriftsmessig sikret og merket.
5. Hold traktoren og lysutstyr i forskriftsmessig stand 
6. Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom overfor “myke trafikanter”
 
Kort sagt; Oppfør deg med traktoren i trafikken som du forventer av andre traktorer når du kjører med bil:) Det bidrar til forståelse for landbrukets transportbehov på offentlig vei.
 
Trafikkvett på traktoren. Bilde.
 

– Jeg vil oppfordre alle medlemmer og yrkeskollegaer til å vise hensyn når de må ut på veien med traktor, sier nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie, men ber samtidig om forståelse fra medtrafikkanter. -Vår jobb er i hovedsak på jordet der vi produserer mat, sier Harald Lie, men vi håper folk forstår at det også innebærer at vi må ut på veien med maskiner og utstyr i blant. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag