Oppdaterte sider om jus i landbruket


18.09.15 Bondelagets avdeling for Regnskap og Juridisk Service (RJS) har oppdatert sin populære nettside “Jus i landbruket”.  Denne er en samling av artikler som omhandler diverse juridiske problemstillinger du som bonde og grunneier ofte kommer borti. Artiklene under er de samme som har stått på trykk i Bondebladet fra og med mars 2011. Disse er nå systematisert slik at det skal blir lettere å finne fram. Dette kunne avdelingssjef Arnstein Tveito (bildet)
fortelle styret i Vestfold Bondelag da de i går fikk en gjennomgang av hvordan RJS jobber. Fylkesstyret har vært på et todagers seminar på Landbrukets Hus i Oslo for å bli oppdatert i forkant av de lokale årsmøtene.

Gå til nettsiden “Jus i landbruket”ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag