Ny kommune, men samme landbrukslag


26.10.16. Mandag kveld avholdt Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag sitt årsmøte. Hele styret tok gjenvalg og det ble mange gode diskusjoner på hvordan landbrukslaget kan utnytte at Tjøme og Nøtterøy nå slår seg sammen til Færder kommune. Richard Fossum holdt dessuten et interessant temaforedrag om næringsarealer og infrastruktur i den nye kommunen.


Lokallagsleder Åsmund Bjertnæs ønsker velkommen til årsmøtet 2016

Lokallagsleder Åsmund Bjertnæs ønsket velkommen til årsmøtet som ble avholdt i Gimle selskapslokaler og ble valgt til møteleder.

 

Steinar Fuglestrand går i gjennom årsmeldingen

Sekretær Steinar Fuglestrand gikk i gjennom årsmeldingen til Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag for 2016. Landbrukslaget har valgt seg ut 4 prioriterte fagområder; jordvern, vanningspriser, vassdrag/oversvømmelser og gås som de har hatt mest fokus på. Årsmeldingen viser at de er et aktivt og veldrevet lokallag med fokus på både nytte og trivsel!

 

Hele styret, med Åsmund Bjertnæs i spissen, ble gjenvalgt!

 

I tillegg til de tradisjonelle årsmøtesakene ble det ekstra fokus på nye Færder kommune og hva det betyr for Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag. Styret fikk støtte i å beholde navnet Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag og lovte årsmøtet å ha fokus på politikerkontakt og å påvirke nye partiprogram nå når partiene på Nøtterøy og Tjøme slås sammen.

 

Styret fikk god støtte i å videreføre dagens fokusområder også i arbeidsplanen for 2017.

 

Fylkesleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, fikk lov til å være “bare medlem” denne kvelden, så det var rådgiver Amund Kind som orienterte om aktuelle fokusområder i Vestfold Bondelag og Norges Bondelag. Fylkeslaget fikk innspill om utfordringer med hønsehirse og at hønsehirsa har kommet så langt at den må bekjempes med sprøytemidler. Disse er veldig dyre. Bernt Freberg ga skryt til Vestfold Bondelag for god jobbing.

 

Richard Fossum om hvordan kombinere infrastruktur bolig næring og landbruk i framtidas Færder kommune

Styret hadde også invitert til eget temaforedrag med Richard Fossum, leder i prosjektgruppa «Næringsarealer i Nøtterøy kommune» (oppnevnt av Nøtterøy Næringsforum). På bildet over introduseres han av Åsmund Bjertnæs.

 

Tema på foredraget var “Hvordan i fremtiden kombinere infrastruktur, bolig, næring og landbruk i Færder kommune?” Fossum tok utgangspunkt i arbeidet i prosjektgruppa, selv om mandatet til gruppa omhandler andre næringsarealer enn landbrukets. Landbruk er en viktig næring på Tjøme og Nøtterøy. Det ble gode innspill knyttet til hvordan landbruk og øvrig næringsliv kan utvikle seg på en god og bærekraftig
måte og hvilke hensyn som må vektlegges i fremtidens arealpolitikk. Det ble også diskutert behovet for et eget prosjekt hvor mandatet bør være å synliggjøre landbrukets behov, samt fokus på infrastruktur og Bypakke Tønsberg.

 

Årsmøtet ble avsluttet med festmiddag

Tradisjonen tro ble årsmøtet avsluttet med en nydelig middag! 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag