Ledermøtet til Vestfold Bondelag er i gang


13.11.15. 80 deltakere og gjester er nå samlet ute på Havna på Tjøme hvor Vestfold Bondelag i dag og i morgen arrangerer Ledermøtet 2015. Ikke minst er det knyttet en del spenning til Agri Analyse-rapporten “Norsk selvforsyning og arealbruk – tar vi vare på matjorda vår?” som lanseres kl 11.30 i dag. Vi kommer tilbake med mer fra ledermøtet og lanseringen etterhvert.


Thorleif Müller ønsker velkommen

Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, ønsket i dag velkommen til Ledermøte 2015.

 

Camilla Røed delte erfaringer fra ordførerbesøk i Holmestrand

I starten var det satt av tid til litt erfaringsutveksling fra lokallagenes arbeid. Camilla Røed fra Botne og Hillestad kunne fortelle fra frokostmøte med ordføreren i Holmestrand.

 

Hans Kristian Teien snakket om ordførerbesøk i Sande og Svelvik

Hans Kristian Teien, leder i Sande og Strøm Landbrukslag kunne fortelle fra gode møter med ordfører både i Sande og Strøm.

 

Brita Skallerud snakket om rekruttering og kompetansekrav

-Vil dere ha rekruttering i landbruket må dere ha velfungerende lokalsamfunn og lønnsomhet i det å produsere mat. Det er ikke synd på bonden hvis norsk landbruk ikke klarer å rekruttere nye bønder, men det er synd på det norske folk som ikke vil få trygg og god mat i framtiden! Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag var en av innlederne og snakket om framtidens landbruk og rekruttering til naturbruk og matproduksjon.

 

– Vi forvalter matjorda, fellesskapets gode og grunnlaget for all matproduksjon. Det er spennende vurderinger på gang nå om det skal settes et kompetansekrav for å få være matprodusent, kunne også Brita Skallerud fortelle.

 

Fylkesordfører Rune Hogsnes takket for fokus på jordvernet og for godt samarbeid

Også Fylkesordfører Rune Hogsnes (H) kom med en hilsen til Vestfold Bondelag. -Dere har satt fokus på jordvernet og åpnet øyene for mange av oss politikere – takk for det!. Thorleif Müller ble ønsket velkommen til besøk hos Fylkeskommunen, da fylkesordføreren ønsket enda bedre innsikt i den verdifulle næringa landbruket er i Vestfold.

 

Vi kommer tilbake med flere bilder og referater fra Ledermøte 2015.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag