Korndagen 2020


Publisert: 18.03.2020

Styreleder i NLR Viken, Paul Edv. Vittersø kunne ønske ca 60 deltakere velkommen til den årlige korndagen 5. mars. Korndagen er et samarbeid mellom NLR Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og Vestfold Bondelag. Her er noe av det som ble tatt opp:

Økonomi i drenering: Torgeir Tajet fra NLR Viken tok for seg økonomi i drenering, og viste eksempler på kontrakter ved grøfting av leiejord.  Han sa blant annet at for hver gang vi halverer grøfteavstand, får vi 4-6 dager tidligere våronn, noe som kan bety 25-30 kg høyere avling.

Ved drenering av leiejord kan f.eks. grunneier betale grøfting og øker deretter jordleia. Eller leier kan betale grøfting, og grunneier betaler restverdi når leieforholdet opphører.

2 meters kantsone: Jon Randby fra Fylkesmannens Landbruksavdeling orienterte om kravene til 2 meters kantsone.  Dette er en forutsetning for å få tilskudd, og det blir nøye oppfølging av dette fra og med iår.  Man må søke dispensasjon hvis en rensker bekkekanter.

Dyrking av matkorn eller fôrkorn: Eli Reistad fra Norske Felleskjøp sa at vi i gode kornår nærmer oss dekning av fôrkornbehovet.  Det er mer å gå på på matkorn.  Vi må ta tilbake noe av RÅK-importen, og vi trenger innovasjon på nye produkter.

Avdriftsreduserende dyser: Per Ivar Hanedalen fra NLR Østafjells orienterte om at norsk praksis er at: 1) Avdriftsreduksjon må vurderes for hvert enkelt preparat, og beskrives på etikett. 2) Man forventer tilgjengelige midler med riktig etikett i 2021.

Andre tema på møtet var Presentasjon av avlingskampen 2019 v/John Ingar Øverland i NLR Viken (bildet over).  I tillegg orienterte Svein Holmøy om prosjektet Fossilfrie korntørker.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag