Kornbransjen strammer inn – og KSL er løsningen


03.08.15. Oppdatert egenrevisjon og lukkede avvik blir nå en forutsetning for å levere matkornkvalitet, etter ønske fra en samlet bransje.  Kornbransjen, med mølleindustrien i spissen, ønsker å synliggjøre den norske matkornproduksjonen ut mot forbruker ved å bruke landbrukets opprinnelsesmerke Nyt Norge. For å benytte Nyt Norge-merket må kornet ikke bare være produsert og foredlet i Norge, men kornprodusenten må
også følge Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Nå krever råvaremottakerne at egenrevisjon skal være gjennomført og eventuelle avvik lukket innen avtalt tid, for å oppnå matkornavregning.  Les mer hos KLS Matmerk.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag