Klimakalkulatoren utvider med nye produksjoner og funksjoner


Publisert: 04.12.2021

Landbrukets klimakalkulator utvider, og skal nå også gjelde ammeku, potet og fjørfe. Den nye versjonen gir alle som ønsker en klimaberegning.

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon på gården. Basert på dette kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge drifta og bruk av gårdens ressurser på en god måte. Nå utvider kalkulatoren fra melk, korn og svin, til også å gjelde ammeku, fjørfe og potet.

Beregningene er bondens

Klimakalkulatoren tar utgangspunkt i bondens egen data. Har man et godt datagrunnlag får man derfor et resultat som gjenspeiler gårdens produksjon og som gir et godt utgangspunkt for å finne frem til tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser. Disse tiltakene vil også bidra til enda bedre ressurskartlegging og styring av drifta på gården. Beregningene er i utgangspunktet kun tilgjengelig for bonden selv.

Det er kun bonden som får innsyn i eget resultat og bonden må aktivt samtykke dersom hun for eksempel vil dele resultatene med en landbruksrådgiver.

Alle som ønsker får klimaberegning

Det er enkelt å ta i bruk kalkulatoren. Det gjør man ved å gi et samtykke til at data kan hentes inn og beregning kan gjennomføres.  Inngang til klimakalkulatoren finnes blant annet på www.klimasmartlandbruk.no

Flere bønder har imidlertid ikke kunne tatt i bruk kalkulatoren fordi de har manglet data fra egen drift. Med utvidelsen lanseres også en ny versjon hvor alle som ønsker får gjort en klimaberegning uavhengig av status på egne data. Der det mangler data vil kalkulatoren sette inn standardtall basert på snittet fra lignende gårdsbruk.

Rådgivningsapparatet er klare

Landbruksaktører som TINE og Norsk Landbruksrådgivning har utdannet flere rådgivere som står klare for å bistå bonden med å tolke resultatene fra klimakalkulatoren.

Disse rådgiverne kan være behjelpelig med kalkulatoren på gården for å blant annet lage en klimahandlingsplan som er tilpasset den enkelte.

Samtidig med at rådgiverne er på plass, har det nå blitt utarbeidet støtteordninger til klimarådgivning i landbruket.

Regionalt miljøprogram

Bondelagets Bærekraftsfond

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag