Jus i landbruket


01.08.16 Bondelagets avdeling for Regnskap og Juridisk Service (RJS) har en oppdatert og populær nettside som heter “Jus i landbruket”. Dette er samling av artikler som omhandler diverse juridiske problemstillinger du som bonde og grunneier kan komme borti. Artiklene under er de samme som har stått på trykk i Bondebladet fra og med mars 2011.

Gå til “Jus i landbruket” hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag