Jon Georg Dale ny landbruks- og matminister


16.12.15. Jon Georg Dale (FrP) ble i dag utnevnt til ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag gratulerer Dale med den viktige jobben som statsråd med ansvar norsk matproduksjon og kommer med følgende råd; bli kjent med og lytte til innspill fra hele det fantastiske mangfoldet vi har i norsk landbruk.  Det handler om ikke bare å lytte til de som allerede er enige med ham, sier
leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag