Informasjon til bonden nr 4-14 er på vei


15.11.14 Fylkesmannens Landbruksavdeling sender fire ganger i året ut viktig informasjon til alle bønder i Vestfold. Årets siste skriv er nå på vei i posten og inneholder blant annet en oppfordring om å søke om midler til drenering nå. Tiltaket skal utføres innen tre år. Innovasjon Norge vil også ha kontakt med deg som har utviklingsplaner i 2015. Følg med i posten

eller last ned skrivet herALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag