I fint sommervær på Søve!


Publisert: 02.07.2024

Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag gjennomførte felles sommerarrangement på Nome vgs. avd. Søve torsdag 27. juni. I underkant av 40 møtte opp på Søve denne varme sommerkvelden. Tema for kvelden var prisnedskrivningstilskuddet (PNS) på korn. Kanskje ikke det letteste som tema på en av årets lyseste kvelder, men det oppfattes helt klart som interessant!  De to faglaga hadde invitert en kvartett av dyktige innledere til kvelden. I utgangspunktet var det sentralstyremedlem i Norges Bondelag, Åse Sundvor, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anton Langeland, leder i Tyr Erling Gresseth og styremedlem i Felleskjøpet Agri, Thor Johannes Rogneby som skulle innlede, men Anton Langeland måtte dessverre i siste liten melde avbud grunnet hendelse i nær familie.

Selv om kvelden bød på lummert vær med et tordenvær under oppbygging, var stemningen blant de fremmøtte langt fra lummer eller preget av begynnende uvær! Det ble likevel et friskt og godt ordskiftet under selve den fagligpolitiske delen, – prisnedskriving er det delte meninger om, – og de som eventuelt hadde pådratt seg litt høye skuldre under selve møtet kvittet seg raskt med de, da de kom ut til DEN grillbuféen rigget av Nortura. Selvsagt med kun Gilde produkter.

Styremedlem i Norges Bondelag, Åse Sundvor slo blant annet fast at prisnedskrivningstilskuddet er et viktig virkemiddel i kanaliseringspolitikken.
Styremedlem i Norges Bondelag, Åse Sundvor slo blant annet fast at prisnedskrivningstilskuddet er et viktig virkemiddel i kanaliseringspolitikken.

Styremedlem i Telemark Bondelag, Henrik Kjeldsen var kveldens ordstyrer, og etter at leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland og leder i Telemark Bonde- og Småbrukarlag, Sveinung Kjellemo hadde ønsket velkommen, – ledsaget av noen innledende ord, gav Kjeldsen ordet til første innleder som var Åse Sundvor fra Norges Bondelag.

I sitt innlegg tok Sundvor opp ulike problemstillinger knyttet til PNS. Hun understreket blant annet at PNS er et viktig virkemiddel i “arbeidsdelinga” i norsk jordbruk, – kanaliseringspolitikken. En fjerning av PNS vil gi høyere kraftfôrpris, noe som øker risikoen for hjemmemaling (for å senke kraftfôrkostnad) i kornområdene. Det vil kunne flytte husdyrproduksjon fra distriktene til kornområdene. Det er alvorlig siden store deler av norsk distriktsjordbruk ikke har annet valg enn husdyrproduksjon. Sundvor gav og uttrykk for at det er ikke gitt at økte markedspriser på gris og kylling som følge av høyere kraftfôrpris ved bortfall av PNS vil føre til at forbruker vil øke etterspørselen etter storfe og lam. Økt forbruk av fisk og vegetariske produkter, samt økt grensehandel er realistiske alternativ.

Leder i Tyr, Erling Gresseth er sterk i sitt engasjement for økt lønnsomhet i de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.
Leder i Tyr, Erling Gresseth er sterk i sitt engasjement for økt lønnsomhet i de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.

Neste innleder ut var leder i Tyr, Erling Gresseth. Gresseth gav uttrykk for at PNS er viktig for produksjonsfordelingen i Norge, og at prisnedskriving på korn har stor betydning for alle produksjoner. Han gav imidlertid uttrykk for at konkurransekraften til norsk storfekjøtt har blitt svekket sammenlignet med kjøtt fra fjørfe og svin. Med det som bakgrunn mener Tyr at PNS bør vurderes i forhold til målene i landbrukspolitikken. Gresseth viste og til Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør, og at Stortinget ber Regjeringen stimulere til mindre bruk av kraftfôr og mer bruk av norskprodusert grovfôr. Han understreket og betydningen av å klare å heve lønnsomheten i de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene.

Styremedlem i Felleskjøpet Agri, Thor Johannes Rogneby var innom flere elementer knyttet til prisnedskrivningstilskuddet.
Styremedlem i Felleskjøpet Agri, Thor Johannes Rogneby var innom flere elementer knyttet til prisnedskrivningstilskuddet.

Siste innleder ut var styremedlem i Felleskjøpet Agri, Thor Johannes Rogneby. Rogneby brukte og store deler av sitt innlegg til å peke på viktigheten av PNS som virkemiddel for å opprettholde arbeidsdelingen i norsk jordbruk, – kanaliseringspolitikken. En fjerning eller svekking av PNS vil øke faren for en økning av husdyrproduksjonen i de delene av landet der en med grunnlag i eget korn kan produsere kraftfôret billigere. Det vil på sikt svekke husdyrproduksjonen i distriktene, og med det landets selvforsyningsevne. Rogneby mente og at det økte forbruket av kjøtt fra fjørfe og svin på bekostning av kjøtt fra drøvtyggere, er mer komplisert enn å bare knytte det opp til forskjell i pris.

Etter innledningene ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen, og det var flere som tok ordet. Prisnedskrivningsordningen er et komplisert felt i landbrukspolitikken, og møtet på Søve bidro ikke til noen klare konklusjoner. Hensikten med møtet var å øke kunnskapen om PNS hos de som møtte, noe innlederne bidro sterkt og godt til!

Oppdrag utført, og vel blåst til innledere og de to fylkeslederne!
Oppdrag utført, og vel blåst til innledere og de to fylkeslederne!

Kveldens ordstyrer takket innlederne så mye for at de stilte, og med seg på veien fikk de matprodukter fra Telemark. Lederne for de to faglaga avrundet det hele takk og oppsummering.

Etter at “innedelen” av arrangementet var avsluttet trakk forsamlingen ut i tunet på Søve hvor Torstein Dahl fra Nortura/Gilde sammen med sitt mannskap vartet opp med en svært velsmakende grillmeny. Dahl fikk velfortjente gode tilbakemeldinger! Innimellom inntak av Gilde produktene gikk praten lett, – sikkert om PNS og helt sikkert og om mange andre emner. Det så i allefall ut som folk hadde det veldig hyggelig!

Arrangørene kan notere seg for et veldig vellykket sommerarrangement!

Folk koste seg med god mat i tunet på Søve i det fine sommerværet!
Folk koste seg med god mat i tunet på Søve i det fine sommerværet!
Nortura og Gilde bidro til god stemning!
Nortura og Gilde bidro til god stemning!
Det var noe for enhver gane på bufebordet!
Det var noe for enhver gane på bufebordet!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag