Hva skaper landbruket?


Publisert: 16.06.2021

Verdiskaping og ringvirkninger

Det er mange som etterspør kunnskap om hva landbruket skaper av verdier i fylket vårt. Etter sammenslåingen til Vestfold og Telemark fylke, har vi manglet en grundig og god oversikt over dette. Nå har Vestfold og Telemark Bondelag tatt initiativ til å bestille en ny verdiskapingsrapport fra Agri Analyse. Den skal være ferdig 1. november og vil bli lansert på Bondelagets ledermøte 12. november

Bredt samarbeid

Politikere, forvaltning og næringsorganisasjoner etterspør et slikt kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten er et samarbeid mellom følgende aktører:

  • Vestfold og Telemark Bondelag
  • Vestfold Bonde- og Småbrukarlag
  • Telemark Bonde- og Småbrukarlag
  • NHO Vestfold og Telemark
  • LO Vestfold og Telemark
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Landbruksavdelingen

Først oppstartsmøte ble gjennomført 1. juni der det ble enighet om å bestille en rapport fra Agri Analyse etter modell fra den Vestfold har fra 2017 “Vestfolds grønne næringsliv – verdiskaping i landbruk og matindustrien”. Vi ønsker oppdaterte tall for areal, produksjon og verdier, samt utviklingstrekk. Næringsmiddelindustrien er viktig i vårt fylke, og vi vil da få oppdaterte tall for omsetning og sysselsetting.

På kommunenivå

Rapporten vil også inneholde en presentasjon av hver enkelt kommune. Det er stor forskjell på kommunene i størrelse, befolkning, ressursgrunnlag og landbruk. Vi tror kunnskap om verdiskaping i den enkelte kommune vil være av interesse for politikere, forvaltning og folk flest.

 

Alle de samarbeidende aktørene deltok på oppstartsmøte om ny verdiskapingsrapport
Alle de samarbeidende aktørene deltok på oppstartsmøte om ny verdiskapingsrapport

Les om landbruket i Vestfold og Telemark på vår faktaside. Her finner du rapporter fra 2017.

En ny rapport viser at det samlede fotavtrykket av TINEs virksomhet er 22,6 milliarder kroner og 25 900 årsverk i Norge. For hver TINE-gård skapes i tillegg 2,4 årsverk utenfor egen drift. I en spørreundersøkelse sier 8 av 10 nordmenn at det er viktig å ha mulighet til å bosette seg og jobbe hvor som helst i Norge.

Samfunnsøkonomisk Analyse har laget et samfunnsregnskap av TINEs virksomhet i 2020, målt i både sysselsetting og verdiskaping. Analysen viser at TINEs virksomhet har store ringvirkninger. Totalt bidrar TINE til sysselsetting av i underkant av 26 000 årsverk spredt over hele landet. Det tilsvarer like mange mennesker som bor i Lillehammer, Sola eller Kongsberg.

Les mer her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag