Fare for global matkrise – hva kan og bør Norge gjøre?


Publisert: 10.09.2022

Uroligheter og krig flere steder i verden, ikke minst i Europa med krigen mellom Russland og Ukraina, utfordrer verdens evne til produksjon av mat og forsyning av matvarer. I tillegg skjer det kraftige endringer i klimaet som forsterker denne utfordringen kraftig. Vi står overfor en situasjon hvor vi kan risikere at en samlet verden ikke er i stand til å produsere den mengden mat det er behov for.

Hva kan og bør Norge gjøre i en slik situasjon? Det er tittelen på foredraget som holdes på Dyrsku’n i dag lørdag 10. september. Foredragsholder er Arne Bardalen, spesialrådgiver ved NIBIO. Bardalen jobber til daglig med blant matsystemer, nasjonalt og internasjonalt, og han er kjent som en dyktig foredragsholder.

Foredraget holdes i foredragsteltet til Møt Landbruket, som er lokalisert i umiddelbar nærhet til Husdyrhallen. Foredraget starter kl. 14:00.

Hjertelig velkommen!

Program for Dyrsku’n finner du her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag