Dagens lokallag – Ramnes Bondelag


12.12.15 Ramnes Bondelag er et av lokallaga i Re kommune. De er et stort lag med 177 medlemmer. De har hatt svak nedgang i medlemstallet i flere år. Så dersom du bor i Ramnes og kjenner noen som du tror vil være medlem: Spør dem! Husk at Bondelaget er ikke bare for bønder, men for alle som vil at vi skal ha norsk matproduksjon. Leder i Ramnes Bondelag er Andreas Gran, 90 79 14 81, epost: and-gra2@online.no. Bildet er fra Ramnes Bondelag sin sommeravslutning.
De arrangerer Åpen Gård og har medlemsmøter, her sammen med Våle Bondelag. Les også om høstens årsmøte der hele styret ble gjenvalgt.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag