Biogjødsel til eng


11.02.15. Biogjødsel er en ressurs som produsenter i Vestfold etter hvert får tilgang til. I 2014 hadde NLR Viken et demonstrasjonsfelt med bruk av biogjødsel. Det er små forskjeller i totalavling om man benytter 5 tonn/daa om våren, eller om man deler opp med 3 tonn om våren, og 2 tonn/daa etter 1.slått. Optimal utnyttelse av biogjødsla krever otimale værforhold under spredningLes mer hos NLR
Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag