Avtale om kostnadskompensasjon for jordbruket


Publisert: 28.10.2021

Enighet om kompensasjon for kraftig økte kostnader til jordbruket på 754 millioner kroner. – Et viktig resultat for norsk matproduksjon, sier leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

Jordbruket og regjeringen er i dag enige om en foreløpig kompensasjon på 754 mill.kr. over budsjett for den ekstraordinære kostnadsveksten i jordbruket. Beløpet tilsvarer jordbrukets krav. Kravet er basert på kostnadsvekst på handelsgjødsel og bygningsvarer utover forutsetningene i årets jordbruksoppgjør, og er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

Dette er et svært viktig resultat av forhandlingene. Den kraftige kostnadsveksten svekker bondens økonomi, som også påvirker jordbrukets evne til å produsere mat. Uten denne kompensasjonen ville inntekten til bonden sakket enda mer akterut. Økte kostnader har allerede spist opp forventet inntektsvekst som Stortinget vedtok i juni.

Tilleggsforhandlingene startet i august. Solberg-regjeringen tok ikke inn jordbrukets krav om at forhandlingene måtte omfatte også den unormalt høye kostnadsveksten på strøm.

Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag

“Sandra Borch leverer på gjødsel og materialkostnader om kostnadskompensasjon, men jeg er litt skuffa over at det ikke kom noe på strøm”, sier Aslak Snarteland som likevel er glad for at jordbruket har fått en tydelig protokoll til jordbruksforhandlingene neste vår. – I og med at kostnadsbildet for innsatsfaktorer i landbruket er svært uoversiktlig for tida, blir kommende jordbruksforhandlinger svært viktig.

Den totale kostnadsveksten som påløper og ikke blir kompensert nå, inkludert stigende gjødselpriser, skal inngå i de økonomiske rammene for jordbruksoppgjøret 2022.

Regjeringen Støre skal i november legge fram sin tilleggsproposisjon om statsbudsjett for 2022. Kompensasjonsbeløpet til jordbruket vil være ett av endringsforslagene fra regjeringen. Det er mye som ligger fast i budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen. Det er bra at den alvorlige situasjonen næringa er i, blir forstått og prioritert av den nye regjeringen. Det har stor betydning for bonden og for samfunnet.

Kompensasjonen blir utbetalt i februar 2022 som en del av den ordinære utbetalingen av produksjonstilskudd. Kostnadskompensasjonen til gjødsel og bygninger vil gi følgende endringer i tilskudd:

Kultur og arealtilskudd:

 • Kulturlandskapstilskuddet: 53 kr/daa
 • Korn: + 32 kr/da
 • Potet: + 150 kr/da
 • Grønnsaker: + 200kr/da
 • Frukt/bær: + 100 kr/da

Tomat og agurk: Økt distriktstilskudd med 0,85 kr/kg

Husdyrtilskudd (alle dyreintervaller):

 • Melkekyr: 440 kr/dyr
 • Ammekyr: 110 kr/dyr
 • Andre storfe: 28 kr/dyr
 • Melkegeit/melkesau: 50 kr/dyr
 • Sau og ammegeit: 15 kr/dyr
 • Hjort: 15 kr/dyr

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag